E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Faleminderit për duke u përpjekur software ynë!

Ju lutem mund të na tregoni pse ju uninstalled programi dhe çfarë ju bëri të bëni atë? Kjo do të na ndihmojë të bëjmë software më të mirë.Komentet tuaja, sugjerime dhe ide janë mjaft të vlefshme si ne të vazhdojë të bëjë përmirësime për të softuerit tonë. Ne me të vërtetë e vlerësojmë reagimet tuaja. Me ndihmën tuaj, ne do të bëjmë për programin më të mirë në mënyrë që ajo të përmbushë qëllimin tuaj. Faleminderit!