E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Jashtëzakonisht të lumtur me kthehet nëpër kohë.

Jim

Unë kam qenë në një lloj të lidhur për të marrë një directory e strukturës të mesazheve në një Outlook pst. Unë kam qenë e suksesshme dhe e Avokatit të ishte jashtëzakonisht i kënaqur me të kthehet nëpër kohë. Faleminderit.