E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Softuer të shkëlqyer! E bën punën time në mënyrë shumë më të lehtë.

Sam Rinj

Unë kam blerë dhe përdorur Outlook Import Wizard për disa ditë dhe unë duhet të them se si ky software është e shkëlqyer. Ekipi juaj i kanë bërë një punë të mrekullueshme – e bën punën time në mënyrë shumë më të lehtë, sidomos për të të jetë në gjendje për të kthyer në drejtoritë e hard drive për dosjet Outlook. Thank you very much për një shkëlqyer produkt me një çmim shumë të arsyeshëm.