E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Shumë faleminderit për një shumë të dobishme e shërbimeve.

Steve Fisher

Software është përdorur për një nga klientët e biznesit tim, që ishte përmirësimin e tij Vista bazuar laptop të ri Dritaret 7 Laptop. Ishte duke e përdorur Windows Mail dhe ne kemi nevojë për një metodë për të transferuar këto email-e mbi të Outlook 2010. Mendimi software ishte e madhe, lehtë për t'u përdorur dhe më e rëndësishmja bëri atë që tha se do të bëjë. Shumë faleminderit për një shumë të dobishme e shërbimeve.