E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Ky program na shpëtoi një përvojë shumë të madhe të kohës dhe ishte e shpejtë dhe efikase.

Laura

Kemi pasur një .pst file u korruptuar kështu që ne kemi përdorur një program për të rimarrë çdo gjë nga e korruptuar file PDT, megjithatë, në këtë shembull ne kemi qenë të kërkuar për të kthyer çdo gjë në format Outlook Express. Të gjitha mesazhet ishin në .format eml dhe nuk ishte 20,000 e tyre, në mënyrë tuaj të software të ishte fantastike dhe ishte në gjendje për të kthyer të gjitha dosjet dhe për të importuar ato të përkryer në Outlook 2007. Ky program na shpëtoi një përvojë shumë të madhe të kohës dhe ishte e shpejtë dhe efikase.