E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Unë jam më se i lumtur që e kanë përzgjedhur këtë kompani.

Dave Hansen

Të gjithë shumë shpesh shërbimi ndaj klientit dhe software nuk përzihen. KËTU NUK! Shërbimit duhet të jetë emri i parë të këtij kompanisë. E kam përjetuar sfidat në emigrojnë nga Live Mail për Outlook (gjë që e bën shumë kuptim pasi që ato janë produkte të Microsoft-it dhe të lënë të konsumit të lartë dhe të thatë). Outlookimport mbështetje të qëndruar me mua në çdo hap të rrugës kur unë e nevojshme atë. Atje janë më të shtrenjta mundësitë në net, por unë jam më shumë se i kënaqur që keni zgjedhur këtë kompani. Vlera është e pabesueshme.