E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Produkti juaj është një e mirë.

Mark Thomas

Kam kërkuar të kthehem në MS Outlook 2010 nga Thunderbird. Do mbi forume të ndryshme të produktit tuaj dhe një tjetër është rekomanduar. Kur testimi produkt tjetër ishte për të fiddly, por e la individuale me e-mail si një EML format e cila hapet si një shtojcë në Outlook. Produkti juaj është një e mirë.