E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Vlerë të kostos në kursim kohe i vetëm.

Simon

Përshëndetje, I kishte provuar një mbox të eml konvertuesin por nuk merrej me një strukturë të dosjeve që nënkuptonte konvertimin e dosjes me dosje të së cilës unë ndoshta kam pasur mbi një 100, Outlook Import Wizard u shfaq për të menaxhuar dosje strukturave pa problem dhe ajo mori mua rreth 5 minuta për të bërë konvertimin. Vlerë të kostos në kursim kohe i vetëm.