E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Tuaj software është e lehtë për t'u përdorur dhe për të zgjidhur problemin tim.

Toni

I kishte mbështetur të gjithë my 'Windows Mail’ në formatin Windows Mail para instalimit të Windows 7 për një të ri hard drive. nuk mund të punojnë jashtë si për të rivendosur email në Outlook (Unë nuk e kishte kuptuar Windows Mail nuk është përfshirë në Windows 7!). Tuaj software është e lehtë për t'u përdorur dhe për të zgjidhur problemin tim.