Најумен, повеќето ефективни решенија за Увоз, Извоз и Наплата на сите на вашиот Outlook mail податоци.

Вашата програма не работа восхитувачки.

Сенди Picot

Купив Outlook Увоз На Волшебникот бидејќи јас сум надградба од мразат Vista, Windows 7 кој не поддржува mail програма. I had been used to Outlook Express so I used it’;s successor in Vista which is Windows Mail and as I had organised my emails into folders for the various committees on which I sit I needed very much to keep what I had already and Windows Mail seemed to have no system of exporting in a sensible fashion. Јас веќе имав Microsoft Outlook и ние открив вашиот програма која се однесува на е-пошта проблем и не работа восхитувачки.

 ;