Најумен, повеќето ефективни решенија за Увоз, Извоз и Наплата на сите на вашиот Outlook mail податоци.

Вашиот производ работел совршено увоз над 20,000 пораки!

Рик Braunberger

Јас бев менува од Интелект mail на Outlook и таму не беше вграден начин (во Outlook) кој би можел да се најде за увоз или да се конвертира Интелект пораки. Вашиот производ работел совршено увоз над 20,000 пораки, одржување на мојот папка структура, и сè. Ме спаси дена од мачна и грешка склони работа. Така, ви благодариме за одличен производ!