Најумен, повеќето ефективни решенија за Увоз, Извоз и Наплата на сите на вашиот Outlook mail податоци.

Вашиот производ е добар.

Марк Томас

Јас сакав да се движи назад на MS Outlook 2010 од Thunderbird. Одење преку разни форуми на вашиот производ, а друг беше препорачува. При тестирање на друг производ беше да се fiddly но лево на поединецот е-пошта како EML формат, кој се отвора тоа, како прилог во Outlook. Вашиот производ е добар.