Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm của bạn làm việc hoàn hảo và lưu lại cho tôi rất nhiều đau đầu.

Hazen

Tôi đã cài đặt windows 7 trên máy tính của tôi một tuần trước đây. Chỉ sau khi thực hiện một sạch sẽ cài đặt tôi phát hiện ra rằng Windows mail và outlook express không còn có thể sử dụng trong chiến thắng 7. Kể từ khi tôi đã lưu tất cả các email của tôi trong .eml định dạng, Tôi đã bị mắc kẹt đang tìm kiếm một cách để chuyển các email vào Outlook. Phần mềm của bạn làm việc hoàn hảo và lưu lại cho tôi rất nhiều đau đầu, và giá là đúng quá. Cảm ơn bạn đã tiết kiệm mông của tôi.