Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Cảm ơn bạn đã cho sản phẩm của bạn, nó được lưu 10 năm doanh nghiệp email lịch sử.

Richard Bowser

Tôi đã sử dụng sản phẩm của bạn cho một rất vấn đề cụ thể mà tôi nghĩ rằng nhiều người tiêu dùng sẽ có, và đó là chuyển đổi từ Windows Vista Mail để windows bây giờ 7, mà cung cấp thư hoặc windows live (vô dụng) hoặc thêm outlook, Vì vậy, tôi đã mua Outlook, và outlook không muốn nhập Vista mail trực tiếp, Vì vậy, tôi đã đến chuyển đổi các file dbx của tôi để một PST các tập tin cho outlook nhận mail của tôi vì vậy tôi đã có thể nhập đúng cách, tại sao Microsoft không nghĩ về điều này tôi sẽ không bao giờ biết, buts đó tiêu biểu, đó là tất cả tôi có thể nói về Microsoft. Cảm ơn bạn đã cho sản phẩm của bạn, nó được lưu 10 năm doanh nghiệp email lịch sử.