Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Nhờ phần mềm của bạn

Joel

Di chuyển của tôi bây giờ đã hoàn thành, nhờ phần mềm của bạn. Tôi đã sử dụng Outlook nhập khẩu để chuyển đổi về 10,000 email nằm trong hàng trăm thư mục và Trình hướng dẫn xuất Outlook để chuyển đổi lưu trữ PST của tôi – một lần nữa nhiều hơn 10,000 email. Mac của tôi đã lập chỉ mục tất cả các tập tin với Spotlight – nó không được thực hiện tự động, nhưng tôi quản lý để ép buộc nó để làm như vậy. Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho 2011 với một môi trường thương hiệu mới của Apple. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều cho hỗ trợ có giá trị và xuất sắc phản ứng của bạn! Tôi chúc bạn và toàn bộ đội ngũ Outlook nhập khẩu một năm rất vui vẻ và thành công 2011!