Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chương trình là một tiết kiệm thời gian thực.

Bernard Draper

Tôi đã mua chương trình của bạn như tôi đã chỉ cần Cập Nhật OS của tôi cho Windows 7 từ Vista. Tôi muốn nhập khẩu tất cả cũ đã lưu các email vào Outlook. Như bạn đã biết Windows 7 không có một chương trình Mail của Microsoft nữa, do đó, Outlook Import Wizard thực sự đã giúp tôi. The cost of the program compared to the cost of my own time was a real time saver and the low price made it even more attractive….. Thực tế là nó hoạt động rất tốt và nhanh chóng cũng là một tài sản lớn cho tôi. Đề nghị chỉ của tôi sẽ là để xem nếu bạn có thể làm cho một chương trình chuyển đổi để nhập địa chỉ liên lạc Vista vào Outlook cũng.