Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm của bạn đã được dễ dàng sử dụng và dường như làm việc tốt.

Owen Johnson

Tôi là một fan hâm mộ của Mozilla Thunder Thunderbird gửi email cho khách hàng và đã sử dụng nó trên máy tính làm việc của tôi trong nhiều năm qua. Gần đây, Tuy nhiên, Tuy nhiên Máy chủ trao đổi để xử lý email hosting của chúng tôi (trước đây nó đã thông qua một dịch vụ bên thứ ba). Vì vậy, để tận dụng lợi thế của các khả năng của chúng tôi Máy chủ trao đổi, Tôi đã có để di chuyển từ Thunderbird để MS Outlook. Trong tìm kiếm một cách dễ dàng để thực hiện việc này, Tôi thấy rằng tôi đã không một mình trong sự cần thiết phải chuyển đổi từ Thunderbird để Outlook, và tôi đã hơi ngạc nhiên rằng có vẻ là không có giải pháp một cửa cho việc này. Tôi đầu tiên phải chuyển đổi tập tin mbox Thunderbird từ sang eml, và sau đó sử dụng phần mềm Outlook Import Wizard để nhập khẩu eml tập tin vào Outlook. Phần mềm của bạn đã được dễ dàng sử dụng và dường như làm việc tốt.