Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Tôi là một chuyên nghiệp nó và nghĩ rằng tác phẩm của bạn công cụ tuyệt vời.

Bruce Speidel

Tôi sử dụng nó cho một sự kiện một thời gian. Tôi chỉ cần mua một MAC (vẫn còn đang được vận chuyển). I have been using PC’s for years. Tôi đã một IncrediMail người sử dụng trong nhiều năm. Để di chuyển tất cả mọi thứ để “iMail“, Tôi đã có để có được tất cả các Incredimail của tôi lưu trong một định dạng tương thích với Quan điểm 2007. Công cụ này được gọi là Incredimail Backup Pro v3.4. Chương trình này xuất khẩu định dạng Incredimail .eml định dạng. Tôi sau đó sử dụng công cụ của bạn để nhập khẩu tất cả các tập tin EML vào Outlook2007. Now I have everything on Outlook2007 and I’ve setup my accounts to read all of my mail from Outlook2007. Tôi là một chuyên nghiệp IT và nghĩ rằng giao diện của bạn trông và các công trình lớn. Tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi .eml tập tin đã 2 1/2 giờ để nhập khẩu vào Outlook2007. If that tells you how much mail I have