Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Đó là một mảnh lớn của phần mềm và nó đã làm những gì nó quảng cáo.

Keith Kozak

Tôi sử dụng Outlook Import Wizard để nhập khẩu và bí mật của tôi Windows Mail (EML) để Outlook PST, kể từ khi nâng cấp trong tương lai của tôi cho Windows 7 sẽ không bao gồm một chương trình email nhúng. Tôi chắc chắn, một lần nữa mọi người nhận ra điều này khi họ thực hiện nâng cấp, bạn sẽ nhìn thấy nhiều doanh nghiệp. Tôi tìm thấy phần mềm của bạn trong khi làm một tìm kiếm internet và nó xuất hiện cao trong tìm kiếm Google của tôi. Các phần mềm đã làm chính xác những gì tôi muốn. Đó là một mảnh lớn của phần mềm và nó đã làm những gì nó quảng cáo.