Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chúng tôi sử dụng nó trên một cơ sở hàng ngày và nó là một thời gian thực, tiết kiệm.

Ben Danilevsky

Chúng tôi có một số lượng hudge eml và msg lưu trữ từ những người dùng của chúng tôi được lưu trữ tại máy chủ sao lưu. Tôi đã cố gắng sử dụng một phần mềm để nhập khẩu email tập tin vào Outlook, nhưng nhanh chóng trở thành chán của dài thời gian xử lý, không phải đề cập đến các từ khóa giá cao. Tôi bắt đầu tìm kiếm một thay thế, và tìm thấy Outlook Import Wizard. Chương trình này là rực rỡ, và chi phí rất ít. I haven’t looked back, và rất hài lòng với nó. Tôi muốn cảm ơn bạn cho chương trình tuyệt vời của bạn. Chúng tôi sử dụng nó trên một cơ sở hàng ngày và nó là một thời gian thực, tiết kiệm.