Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chương trình của bạn đã làm công việc đáng ngưỡng mộ.

Sandy Picot

Tôi đã mua Trình hướng dẫn Nhập Outlook bởi vì tôi đang nâng cấp từ ghét các Vista Windows 7 mà không hỗ trợ một chương trình mail. Tôi đã quen với Outlook Express vì vậy tôi đã sử dụng phiên bản kế nhiệm của nó trong Vista là Windows Mail và vì tôi đã sắp xếp các email của mình thành các thư mục cho các ủy ban khác nhau mà tôi ngồi, tôi rất cần để giữ những gì tôi đã có và Windows Mail dường như không có hệ thống xuất khẩu hợp lý. Tôi đã có Microsoft Outlook và chúng tôi phát hiện ra các chương trình của bạn mà giải quyết các vấn đề email và đã làm công việc đáng ngưỡng mộ.