Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Chương trình của bạn đã làm công việc đáng ngưỡng mộ.

Sandy Picot

Tôi đã mua Outlook Import Wizard bởi vì tôi đang nâng cấp từ ghét các Vista Windows 7 mà không hỗ trợ một chương trình mail. I had been used to Outlook Express so I used it’s successor in Vista which is Windows Mail and as I had organised my emails into folders for the various committees on which I sit I needed very much to keep what I had already and Windows Mail seemed to have no system of exporting in a sensible fashion. Tôi đã có Microsoft Outlook và chúng tôi phát hiện ra các chương trình của bạn mà giải quyết các vấn đề email và đã làm công việc đáng ngưỡng mộ.