Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Tuyệt! Giữ nó lên!

Anand

Outlook nhập khẩu đã giúp tôi nhập khẩu Windows Mail (Các ứng dụng thư trên Vista) .EML tập tin vào Outlook (trên Win XP). Như bạn có thể nhìn thấy, tôi là một trường hợp tò mò. Tôi chuyển đến một hệ điều hành cũ hơn nhưng một ứng dụng thư phức tạp hơn. Microsoft công cụ là những gì họ đang, Tôi không thể tìm thấy một cách để điểm Outlook với file Windows Mail để làm một, nhập khẩu. Outlook nhập khẩu đã làm điều này hoàn toàn phù. Thậm chí còn tổ chức thư mục được bảo quản. Những gì tôi thích nhất là nó cho phép bạn nhập khẩu tập tin PST hiện tại hoặc tạo một cái mới.