Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Đó là quá trình tương đối không đau.

Mogens Holst

Tôi đã qua nhiều năm sử dụng một số chương trình e-mail – Outlook Express, Thunderbird, Bát và Barka. Nó được dễ dàng để nhập cư từ OE sang Thunderbird và một lần nữa để TheBat có lẽ là mạnh nhất của tất cả. Thật không may, đó là chống lại định dạng HTML để tôi chuyển cho Barca mà theo nhiều cách lý tưởng cho mục đích của tôi với một ngoại lệ, nó đã không thể dưới điều kiện nhất định để render thiết lập nhân vật quốc gia của tôi (Đan Mạch) một cách chính xác. The development of Barca/Poco has now stopped so I have as a last resortturned to Outlook (2010) and I wanted to import my messages from TheBat and Barca and close those chapters. Outlook Import Wizard seemed to be the only solution. It was relatively painless to import from TheBat, probably a result of the design philosophy of the developers, but Barca required using the Mbox converter. I imported more than 50,000 messages and all were correct (!).