Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Tôi là nhiều hơn vui mừng đã chọn công ty này.

Dave Hansen

Tất cả các quá thường xuyên dịch vụ khách hàng và phần mềm không pha trộn. Không phải ở đây! Dịch vụ nên là tên đầu tiên của công ty này. Tôi có kinh nghiệm thách thức trong di cư từ Live Mail sang Outlook (mà làm cho cảm giác ít vì chúng là sản phẩm của Microsoft và để lại của người tiêu dùng cao và khô). OutlookImport hỗ trợ ở lại với tôi mỗi bước của con đường khi tôi cần nó. Có những lựa chọn đắt tiền hơn trên mạng, nhưng tôi quá vui mừng đã chọn công ty này. Giá trị là đáng kinh ngạc.