Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Sản phẩm của bạn là tốt.

Mark Thomas

Tôi muốn di chuyển trở lại vào MS Outlook 2010 từ Thunderbird. Đi qua diễn đàn khác nhau và các sản phẩm của bạn khác đã được đề nghị. Khi thử nghiệm các sản phẩm khác đó là đến fiddly nhưng để lại email cá nhân như là một định dạng EML mà mở ra nó giống như một tập tin đính kèm trong Outlook. Sản phẩm của bạn là tốt.