Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Sản phẩm của bạn làm việc hoàn hảo nhập khẩu 20,000 email!

Rick Braunberger

Tôi đang thay đổi từ trí tuệ mail sang Outlook và không có cách nào được xây dựng trong (trong Outlook) Tôi có thể tìm thấy để nhập khẩu hoặc chuyển đổi các email trí tuệ. Sản phẩm của bạn làm việc hoàn hảo nhập khẩu 20,000 email, duy trì cấu trúc thư mục của tôi và tất cả mọi thứ. Lưu lại cho tôi ngày kể từ ngày công việc tẻ nhạt và dễ bị lỗi. Vì vậy, cảm ơn bạn đã cho một sản phẩm tuyệt vời!