Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Rất cám ơn cho một tiện ích rất hữu ích.

Steve Fisher

Các phần mềm được sử dụng cho một trong những khách hàng doanh nghiệp của tôi những người đã nâng cấp của mình Vista Dựa trên máy tính xách tay với một mới Cửa sổ 7 Máy tính xách tay. Đã sử dụng Windows Mail và chúng ta cần một phương pháp để chuyển các email hơn Quan điểm 2010. Nghĩ rằng các phần mềm là tuyệt vời, dễ dàng sử dụng và quan trọng nhất đã làm những gì nó nói nó sẽ làm gì. Rất cám ơn cho một tiện ích rất hữu ích.