Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Thực sự mát công cụ và lưu lại cho tôi rất nhiều thời gian.

Doug

Do một việc mua lại công ty của tôi, Tôi đang di chuyển từ sử dụng Entourage trên Mac sử dụng Outlook một lần nữa. Tôi do đó di chuyển trên các thư mục của lịch sử email từ Entourage (.mbox) Quay lại một tập tin PST trong Outlook. Đề nghị duy nhất tôi đã có thể sẽ là để có thể trực tiếp chuyển đổi một mbox để một .pst sẽ thực sự, thực sự mát mẻ và tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian.