Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm của bạn đã lưu lại cho tôi rất nhiều toàn bộ tình tiết tăng nặng.

Mark Jordan

Sản phẩm này là tuyệt vời-nó đã chuyển đổi Windows Mail EML xuất khẩu các tập tin trực tiếp vào Outlook 2016 liền mạch. Tôi đã có 10 ngàn email được lưu trữ trong hộp thư của tôi và 1000 của gửi email trên một cổ máy, Họ là tất cả bây giờ trên máy tính mới của tôi trong một ít hơn một vài giờ. Công việc tuyệt vời!