Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Tiền cũng chi tiêu!

Thứ ba Barfod

Tôi nhập khẩu 16000 EMLX tin nhắn đã được thu hồi từ một hộp thư đã xoá trên máy Mac. Công cụ của bạn đã làm một công việc cực kỳ tốt, khôi phục, Tất cả mọi thứ bao gồm cả file đính kèm. Nó đã dễ dàng hơn để sử dụng công cụ của bạn trên một máy tính hơn là cố gắng để có được nhập khẩu để làm việc trên máy Mac, và kể từ điểm đến cuối cùng là một hộp thư Exchange, đây là một giải pháp tự nhiên… Cảm ơn bạn. Tiền cũng chi tiêu.