Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Tốt nhất Tiện ích cho Thunderbird để Outlook di cư.

CoC

Tôi đã sử dụng thuật sĩ như là một cách để nhập khẩu eml tập tin vào Outlook. Về cơ bản, công ty của tôi di chuyển chúng ta đến Outlook, và tôi muốn nhận được email từ Thunderbird dưới Outlook là tốt. Bây giờ tôi có tất cả các email cũ và email hiện tại trong Outlook trên máy tính của tôi. Nó hoạt động tốt. I can’t really say too much as I was following instructions I found on the web on how to do this with outlookimport. My initial reaction was that it probably wouldn’t have been obvious, Tôi đã không có hướng dẫn. Nó có vẻ như tôi đã bỏ qua trang chính để làm việc nhập khẩu. For what that’s worth