Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Cảm ơn bạn đã cho một mảnh thực sự hữu ích của phần mềm.

Ian Todd

Một người bạn đã bị thiệt hại một phần đĩa cứng trên một máy tính Vista được trang bị. Ông đã sử dụng Vista Winmail cho email của mình. Tôi đã có thể để cứu hộ các tập tin email từ đĩa cứng, nhưng tôi không có quyền truy cập vào một máy tính Vista. Ông đã quyết định sử dụng Windows XP. Tôi sử dụng chương trình của bạn thành công để nhập các tập tin của mình vào Outlook. Người bạn của tôi đã gần như 8GB dung lượng tập tin email (vô lý, tôi biết), và như tôi cuối cùng đã được phát hiện Outlook .pst tập tin giới hạn tối đa là 2GB. Tôi đã có thể chia các tập tin của mình vào 5 rất nhiều, và tạo ra 5 riêng .pst tập tin, mà tôi sau đó nhập khẩu vào Outlook một lúc một thời gian. Cảm ơn bạn đã cho một mảnh thực sự hữu ích của phần mềm.