Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm rực rỡ! Làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều.

Sam Young

Tôi đã mua và sử dụng Outlook Import Wizard cho một vài ngày và tôi có thể nói là phần mềm này như thế nào rực rỡ. Đội bóng của bạn đã làm một công việc tuyệt vời – làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là để có thể chuyển đổi các thư mục của ổ đĩa cứng vào các thư mục Outlook. Cảm ơn bạn rất nhiều cho một sản phẩm tuyệt vời ở một mức giá rất hợp lý.