Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Thunderbird để Outlook di cư đã được dễ dàng.

Ignacio Schmidt

Tôi đã sử dụng thunderbird di động cho một vài tuần như máy tính chính của tôi là xuống. Tôi cài đặt lại tất cả mọi thứ và tôi đã phải di chuyển các email của tôi trong khách hàng đó để cài đặt outlook của tôi. Tôi sử dụng 7 email tài khoản cá nhân/doanh nghiệp, Vì vậy, bằng cách sử dụng Outlook Import Wizard là một tùy chọn, Tôi cần phải có cho họ tất cả cùng nhau. Vì vậy, Tôi xuất khẩu của thunderbird email để EML và sau đó nhập chúng vào Outlook.