Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Phần mềm của bạn lưu lại cho tôi rất nhiều thời gian.

Conrad Tillman

Phần mềm của bạn lưu lại cho tôi rất nhiều thời gian và tình tiết tăng nặng. Một người bạn đã sử dụng Outlook Express như một hệ thống nộp đơn, & đã có hàng ngàn email trong hàng chục thư mục- về 6 GB tất cả cùng nhau. Khách hàng tiềm năng nhập khẩu mớ hỗn độn toàn bộ vào Outlook là cả hai khó khăn và thất vọng, kể từ khi được xây dựng trong Outlook chuyển đổi nghẹn ngào tại 2 GB. Tôi quản lý để xuất khẩu các thư mục OE thành một hệ thống tập tin msg, và phần mềm của bạn lấy nó từ đó. Tôi sẽ sẵn sàng đã thanh toán một chút nhiều hơn cho khả năng nhập khẩu cho một pst trực tiếp từ tổ ong một dbx OE, nhưng tôi không phàn nàn. Chúc may mắn cho bạn,