Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Nhanh chóng và thân thiện và dễ sử dụng phần mềm.

Andrew

Tôi đã tìm kiếm một công cụ để chuyển đổi của tôi email EML tập tin vào Microsoft Outlook. Tôi đã tìm thấy Outlook Import Wizard và quản lý làm thế nào để nhập khẩu tất cả của tôi EML bao gồm cả cấu trúc thư mục trong vài giây. Nhanh chóng và thân thiện và dễ sử dụng phần mềm.