Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Nó hoạt động rất tốt và nhanh chóng cũng là một tài sản lớn cho tôi.

Bernard

Tôi đã mua chương trình của bạn như tôi đã chỉ cần Cập Nhật OS của tôi cho Windows 7 từ Vista. Tôi muốn nhập khẩu tất cả cũ đã lưu các email vào Outlook. Như bạn đã biết Windows 7 không có một chương trình Mail của Microsoft nữa, do đó, Trình hướng dẫn Nhập Outlook thực sự đã giúp tôi. Chi phí của chương trình so với chi phí thời gian của tôi là tiết kiệm thời gian thực và giá thấp khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn….. Thực tế là nó hoạt động rất tốt và nhanh chóng cũng là một tài sản lớn cho tôi.