Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Giá trị chi phí trong thời gian tiết kiệm một mình.

Simon

Chào bạn, Tôi đã cố gắng một mbox để eml converter but it didn’t deal with a folder structure which meant converting folder by folder of which I probably had over a 100, Outlook Import Wizard xuất hiện để quản lý các cấu trúc thư mục mà không có một vấn đề và nó đã cho tôi về 5 phút để làm việc chuyển đổi. Giá trị chi phí trong thời gian tiết kiệm một mình.