Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Giá trị chi phí trong thời gian tiết kiệm một mình.

Simon

Chào bạn, Tôi đã cố gắng một mbox để eml nhưng nó không xử lý được cấu trúc thư mục có nghĩa là chuyển đổi từng thư mục theo từng thư mục mà tôi có thể đã sử dụng 100, Outlook Import Wizard xuất hiện để quản lý các cấu trúc thư mục mà không có một vấn đề và nó đã cho tôi về 5 phút để làm việc chuyển đổi. Giá trị chi phí trong thời gian tiết kiệm một mình.