Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Antivirus của tôi nghi ngờ phần mềm của bạn trong việc gửi dữ liệu ẩn.

Q. Xóa chương trình vì Kapersky Labs nói nó tìm thấy tập tin đáng ngờ liên quan đến chương trình này – Ví dụ:. gửi dữ liệu ẩn. Bạn có thể giải thích vì tôi thực sự cần chương trình này để làm việc cho tôi, và bây giờ.

Điểm đến lưu trữ - Lưu trữ Outlook mặc định, chọn.

Kasperskiy chống vi-rút cho thấy cảnh báo.

MỘT. kiểm tra phần mềm của chúng tôi cho một phiên bản mới mỗi lần nó bắt đầu, và hành vi bị nghi ngờ bởi chống virus của bạn. Đó là chỉ cần sai tích cực của Kaspersky antivirus.