Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Email miễn phí Extractor

Email miễn phí Extractor

Free Mail Extractor for Mac Mail, Thunderbird, The Bat, Entourage, Turnpike

Chúng tôi rất vui để giới thiệu một số công cụ phần mềm được gọi là Free Email Extractor. Email thổi được thiết kế đặc biệt để giúp bạn xuất khẩu email từ các tập tin hộp thư và chuẩn cho họ để di chuyển hoặc lưu trữ. Công cụ miễn phí được thiết kế để làm việc với các tập tin hộp thư định dạng và có thể làm việc với các tập tin bị hư hỏng hộp thư cũng. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy chúng hữu ích.

Tải về thư miễn phí Extractor

Miễn phí công cụ là dễ sử dụng. Chọn một trong đó tương ứng với các ứng dụng email và loại hệ điều hành của bạn và tải về. Chạy công cụ và chọn tập tin hộp thư. Sau đó chạy đếm tất cả các mục trong hộp thư, chỉ định thư mục đích và trích xuất các tập tin mbox email mẫu.

Danh sách các chương trình tương thích hộp thư là lớn hơn. Nếu bạn không tìm thấy email extractor cho các khách hàng email của bạn chúng tôi có thể tạo nó miễn phí. Vui lòng Hãy cho chúng tôi biết Nếu bạn muốn chúng tôi để tạo ra các email extractor mới.

Phần mềm của chúng tôi là đáng tin cậy của thế giới ’ s nhất tôn trọng thương hiệu.