Người thông minh nhất, Các giải pháp hiệu quả nhất cho nhập khẩu, Xuất khẩu và phục hồi tất cả các dữ liệu Outlook mail.

Có một cách dễ dàng để tìm một tin nhắn Outlook cụ thể theo ngày sử dụng Outlook Export Wizard?

Tìm hiểu cách Outlook Export Wizard có thể giúp bạn tạo ra thứ tự thời gian chính xác nhắn Outlook tài liệu lưu trữ và dễ dàng Outlook tìm kiếm thông điệp theo ngày. Xem cách chương trình sẽ cho phép bạn tạo bản sao hoàn toàn giống hệt nhau của các thư mục Outlook của bạn trên ổ cứng của bạn.

Giữ thứ tự thời gian ban đầu khi tiết kiệm thông điệp Outlook.

Nếu bạn cần để xuất khẩu email của bạn để các tập tin trên ổ cứng, bạn chắc chắn sẽ muốn họ được ban đầu được tổ chức theo một cách mà sẽ làm cho tiếp tục xử lý và tìm kiếm thông điệp dễ dàng hơn. Ví dụ:, bạn có thể muốn thông điệp nhập khẩu sau đó nhận được vào những ngày cụ thể, vị chỉ hoặc tin nhắn nhận được trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu xuất khẩu thông điệp Outlook được lưu trữ thứ tự thời gian, nó sẽ là đáng kể dễ dàng hơn để nhóm, sắp xếp và số lượng lớn quá trình họ sử dụng quản lý tập tin và các kịch bản. Outlook Export Wizard cho phép bạn xuất thông điệp Outlook theo một cách mà ngày mỗi tập tin xuất khẩu của sáng tạo sẽ phù hợp với ngày tạo ra tương ứng với đối tượng Outlook, do đó cung cấp cho bạn một bản sao chính xác của các thư mục Outlook của bạn trên ổ cứng của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tùy chọn mới thực hiện trong phiên bản mới nhất của Outlook Export Wizard – “Giữ ngày tạo mục Outlook cho các tập tin lưu”.

Tìm kiếm Outlook tài liệu lưu trữ nhắn theo ngày và tổ chức chúng cho phù hợp.

Sử dụng tùy chọn này rất dễ dàng. Bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì trong quá trình xuất khẩu email quen thuộc. Một khi bạn đã chọn một tập tin PST để làm việc với và quy định vị trí đích cho các tập tin được xuất khẩu, nhấn vào “các tùy chọn xuất” nút ở phần dưới của cửa sổ chương trình. Điều này sẽ mở cửa sổ tùy chọn. Với mục đích mô tả ở trên, bạn sẽ chỉ cần phải kiểm tra một lựa chọn – “Giữ ngày tạo mục Outlook cho các tập tin lưu”. Khi kiểm tra, nó sẽ đảm bảo rằng tất cả các tập tin xuất khẩu từ tập tin PST của bạn sẽ có ngày tạo phù hợp của các tương ứng nhắn Outlook. Sau khi thực hiện việc cấu hình các tùy chọn xuất, nhấp OK để trở về bước đầu tiên của wizard và tiến hành như thường lệ bằng cách nhấn vào “Tiếp theo” nút.

Kết quả của phiên lần xuất này sẽ là một mảng của các file datestamped theo ngày tháng năm tạo ra các bản gốc thông điệp Outlook. Bây giờ bạn có thể tự do áp dụng bộ lọc cập nhật và thực hiện một chính xác tìm kiếm thông điệp để tìm các tập tin bạn cần.