ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

ซอฟต์แวร์ของคุณใช้งานง่าย และแก้ปัญหาของฉัน.

โทนี่

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). ซอฟต์แวร์ของคุณใช้งานง่าย และแก้ปัญหาของฉัน.

 ;