ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นดี.

โทมัสมาร์ค

อยากย้ายกลับไปยัง MS Outlook 2010 จากธันเดอร์เบิร์ด. จะผ่านเวทีต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ของคุณและอีกแนะ. เมื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆ มันถูกไปนิด แต่ไปอีเมลของรูปแบบ EML ที่เปิดเช่นสิ่งที่แนบใน Outlook. ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นดี.