ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

เราชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะซึ่งจดจำโครงสร้างของโฟลเดอร์.

ปีเตอร์

ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ดี. เราใช้มันเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินคดี. เมื่อเราได้รับอีเมลลูกค้าที่ส่งถึงเราโดยกำเนิดเป็น. msg, เราสามารถรวบรวมพวกเขาทั้งหมดลงในแฟ้ม pst ที่หนึ่งเพื่อให้ทนายความสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Outlook. เราชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะซึ่งจดจำโครงสร้างของโฟลเดอร์. ผลิตภัณฑ์ที่ดี.