ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์นำเข้ามากกว่า 20,000 อีเมล์!

Rick Braunberger

ผมเปลี่ยนจากสติปัญญาจดหมายไปยัง Outlook และมีวิธีในตัว (ใน Outlook) ว่าฉันพบการนำเข้า หรือแปลงอีเมลสติปัญญา. ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์นำเข้ามากกว่า 20,000 อีเมล์, รักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของฉันและทุกอย่าง. ฉันบันทึกวันของการทำงานที่น่าเบื่อ และผิดพลาดได้ง่าย. ดังนั้น, ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดี!