ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

เราใช้เป็นประจำ และก็ประหยัดเวลา.

แอนดรู

เรามีจำนวน hudge จาก eml และผงชูรสเก็บจากผู้ใช้ของเราเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์สำรอง. ฉันพยายามใช้ซอฟต์แวร์อื่นเพื่อนำเข้าไฟล์อีเมล์ใน Outlook, แต่เร็ว ๆ นี้ กลายเป็นเบื่อความยาวเวลา, ไม่ต้องพูดถึงป้ายราคาสูง. ผมเริ่มมองหาทางเลือก, และไม่พบตัวช่วยสร้างนำเข้า Outlook. โปรแกรมนี้จะสดใส, และต้นทุนน้อยมาก. I haven’t looked back, น.ยินดีมากกับมัน. อยากจะขอบคุณสำหรับโปรแกรมดี. เราใช้เป็นประจำ และก็ประหยัดเวลา.