ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

มากกว่าค่ายินดีที่ได้เลือกบริษัทนี้.

แฮนเซนเดฟ

All too frequently customer service and software don’t mix. ไม่ใช่ตรงนี้! Service should be this company’s first name. พบกับความท้าทายใน ย้ายจาก Live Mail ไปยัง Outlook (ซึ่งทำให้รู้สึกน้อยตั้งแต่พวกเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และปล่อยให้ผู้บริโภคที่สูงและแห้ง). สนับสนุน outlookimport อยู่อยู่กับฉันทุกขั้นตอนต้อง. มีราคาแพงกว่าตัวเลือกบนสุทธิ, แต่มากกว่าค่ายินดีที่ได้เลือกบริษัทนี้. ค่าไม่น่าเชื่อ.