ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

โปรแกรมของคุณทำงานห้อง.

แซนดี้กลาเซ่

ผมซื้อ ตัวช่วยสร้างนำเข้า outlook เนื่องจากผม:ปรับรุ่นจากที่เกลียด Windows Vista 7 ที่ไม่สนับสนุนโปรแกรมจดหมาย. ฉันเคยชินกับ Outlook Express ดังนั้นฉันจึงใช้มันเป็นตัวตายตัวแทนใน Vista ซึ่งก็คือ Windows Mail และในขณะที่ฉันได้จัดระเบียบอีเมลของฉันลงในโฟลเดอร์สำหรับคณะกรรมการต่างๆที่ฉันนั่งฉันต้องการอย่างมากเพื่อเก็บสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วและ Windows Mail ก็ดูเหมือนจะ ไม่มีระบบการส่งออกในแบบที่สมเหตุสมผล. Microsoft Outlook มี และเราค้นพบโปรแกรมของคุณซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาอีเมล และทำงานห้อง.