ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

ซอฟต์แวร์นี้บันทึกจำนวนเวลาโดดเด่นของเรา และอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.

ลอร่า

เรามีแฟ้ม.pst ที่มีความเสียหายดังนั้นเราใช้โปรแกรมกู้คืนทุกอย่างจากแฟ้ม PST เสียหาย, อย่างไรก็ตาม, ในกรณีนี้ เราจำเป็นต้องแปลงทุกอย่างเป็นรูปแบบ Outlook Express. ข้อความทั้งหมดในรูปแบบ.eml และมี 20,000 ของพวกเขาเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณสุดยอด และสามารถแปลงไฟล์ทั้งหมด และนำเข้า 2007. ซอฟต์แวร์นี้บันทึกจำนวนเวลาโดดเด่นของเรา และอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.