ฉลาดที่สุด, ประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้า, ส่งออกและการกู้คืนข้อมูล Outlook ของคุณจดหมาย.

มากกว่าค่ายินดีที่ได้เลือกบริษัทนี้.

แฮนเซนเดฟ

All too frequently customer service and software don’;t mix. ไม่ใช่ตรงนี้! Service should be this company’;s first name. พบกับความท้าทายใน ย้ายจาก Live Mail ไปยัง Outlook (ซึ่งทำให้รู้สึกน้อยตั้งแต่พวกเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และปล่อยให้ผู้บริโภคที่สูงและแห้ง). สนับสนุน outlookimport อยู่อยู่กับฉันทุกขั้นตอนต้อง. มีราคาแพงกว่าตัวเลือกบนสุทธิ, แต่มากกว่าค่ายินดีที่ได้เลือกบริษัทนี้. ค่าไม่น่าเชื่อ.

 ;